Empresa i emprenedoria

  • Punt d'informació i assessorament al treballador autònom, a la creació i consolidació de l'empresa
    • Informació i assessorament per a l'elaboració del Pla d'empresa
    • Informació sobre finançament i ajuts a la innovació tecnològica i empresarial
    • Suport en la recerca de personal
  • Convocatòria per al foment de la contractació laboral per part de les empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre

Actualment, s'està portant a terme un programa que incentiva la contractació d'aturats per part d'empreses sallentines i entitats sense ànim de lucre.

Més informació

Edifici Viver d'empreses El Salt
Carrer del Cós, 20
Tel. 938 371 672

Us oferim a continuació una relació d'enllaços d'interès.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2021 10:28