Consell de Participació de la residència

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA

Reglament

No està aprovat.

La Llei 12/0007 de Serveis Socials preveu la participació cívica als centres públics on es prestin serveis socials.

Secretari

Ariadna Bonells

bonellsoa@sallent.cat

Composició

Amb veu i vot:

  • President: Directora del centre
  • 2 persones del ICASS (Ajuntament): Alcalde i tècnic de participació.
  • 2 professionals del que treballen al servei.
  • 4 persones ateses al servei.
  • 1 persona representant de les famílies dels usuaris.

Amb veu i sense vot:

  • 1 representant dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament.
  • Secretari.

>Règim de sessions>

Periodicitat anual de les sessions ordinàries

Ordre del dia (antelació mínima 10 dies abans de la celebració)

Renovació

Cada dos anys.

08650 - Sallent

Et pot interessar

Última revisió 2020-09-18 10:45:56