Participació Ciutadana

  • Foment de les polítiques de participació ciutadana.
  • Relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals, etc.
  • Foment de la convivència ciutadana.

> Per consultar tota la informació relacionada amb els òrgans de participació, els seus reglaments i les actes, pots accedir-hi a través d'aquest enllaç. També hi trobaràs els processos de participació en actiu i tancats.

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

https://www.seu-e.cat/ca/web/sallent/govern-obert-i-transparencia/participacio/processos-participatius-en-tramit

Neus Solà Martínez

Temes relacionats

Responsable polític

Informació relacionada

Mapa