Subvencions Serveis Socials (ajuts individuals infants i joves)

El Ple de l'Ajuntament que va tenir lloc el dia 13 de maig de 2020 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases específiques reguladores per la concessió de d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text, per a la realització d'activitats extraescolars i transport vinculat a l'escolarització, per a famílies amb necessitats socioeconòmiques pel curs 2020-2021 en règim de concurrència competitiva.

El termini per presentar sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2020; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes. El model de sol·licitud complimentat caldrà presentar-lo al Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Sallent.

L'anunci esmentat ha estat publicat al BOPB del dia 1 de juliol (es pot consultar amb pdf a sota) i per tant les sol·licituds es poden presentar des del dia 2 al 31 de juliol de 2020.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-05-2021 10:19