Convocatòria del Ple Municipal de l'11 de gener de 2023

Última revisió 11-01-2023 12:30
10/01/2023

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19.00 h del vespre. Consulta aquí la convocatòria.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple Extr. del dia 25 d'octubre de 2022.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 9 de novembre de 2022.
 3. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple Extr. del dia 15 de novembre de 2022.
 4. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple Extr. del dia 20 de desembre de 2022.
 5. Donar compte de l'Acord de Junta de Govern Local del dia 29.11.2022: Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sallent per a la presentació del servei de residència i centre de dia per a gent gran dependent "Sant Bernat".
 6. Donar compte al Ple del Decret d'Alcaldia número 461 de data 16 de desembre de 2022, pel que es rectifica l'error material existent al PCAP de l'expedient de contractació de les obres de construcció de la nova Residència
 7. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2023
 8. Proposta atorgament compatibilitat a la Sra. N.C.R per exercir activitat sector privat
 9. Aprovació del Programa Escolta Jove de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona per la creació d’un programa temporal a l’Àrea de Joventut que serà desenvolupat mitjançant un funcionari/a interí/na de programa.
 10. Proposta d'acord de Ple per aprovar l’adhesió del Pla local d’acció comunitària per a la inclusió social 2022-2026.
 11. Moció que presenta Fem Poble Sallent per destinar l'edifici municipal de Cal Bosch a habitatge i locals per entitats i serveis.
 12. Seguiment i control.
 13. Precs i preguntes