Relació de peticions d'accés a la informació pública

> Accés a les resolucions i dictàmens de la GAIP

La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La seva principal responsabilitat és atendre reclamacions de la ciutadania contra resolucions administratives relatives a sol·licituds d'accés a la informació pública.

Sol·licituds rebudes segons tipologia i resolució

2023 > Consulta aquí les sol·licituds d'accés a la informació pública registrades a la GAIP.

Nombre de peticions: 2

Tipologia de consulta Descripció Tipus de resolució Termini de resolució
Contractació pública Expedient contractació concessió servei municipal aigua Estimada Fora de termini
Contractació pública Gestió i titularitat Residència Sallent Estimada Dins termini

 

Informació gràfica de les resolucions d'accés a la informació pública

 

2022 > Consulta el document

Nombre de peticions: 7

Tipologia de consulta Descripció Tipus de resolució Termini de resolució
Contractació pública Expedients contractació de la Societat Cooperativa Ona Bages Estimada Fora de termini
Contractació pública Expedients contractació de l'empresa OBRES I REFORMES DAYSON, S.L. Estimada Fora de termini
Contractació pública Expedients contractació de l'empresa ICMAN, S.L. Estimada Fora de termini
Contractació pública Contracte administratiu Cementiri Estimada Dins de termini
Contractació pública Còpia plecs contracte servei neteja viària adjudicat a TRANSVINYOTS, S.L. Estimada Dins de termini
Contractació pública Còpia plecs obres adjudicades a l'empresa Arids Solestany últims 5 anys) Estimada Dins de termini
Contractació pública Expedient contractació concessió servei municipal aigua Estimada Dins de termini

 

 

2021 > Consulta el document en pdf

Nombre de peticions: 12

Tipologia de consulta Descripció Tipus de resolució Termini de resolució
Contractació pública Assegurança de l’Ajuntament Estimada Dins de termini
Contractació pública informació dels contractes formalitzats els anys 2018, 2019 i 2020 Estimada Dins de termini
Contractació pública Determinada documentació d’empreses de subministrament d’aigua Estimada Dins de termini
Contractació pública Documentació sobre les obres realitzades a la zona denominada “L’escorxador”. Estimada Dins de termini
Contractació pública Determinada documentació sobre les empreses que pertanyen al Grup Soler Estimada Dins de termini
Contractació pública Autònoms i empreses que han fet treballs per a l’Ajuntament. Estimada Dins de termini
Informació econòmica Detall d’ingressos i despeses de diversos serveis municipals Estimada Dins de termini
Informació econòmica Balanç, compte de resultats i memòria de l’exercici 2020. Estimada Dins de termini
Informació econòmica Detall de les despeses generades en l’àmbit de Transparència, Comunicació i Cultura i Festes Desestimada: Tasca complexa elaboració Dins de termini
Subvencions Publicació d’una relació actualitzada de les subvencions i ajuts que l’Ajuntament hagi demanat o rebut pel projecte Llei de barris Desestimada: Publicitat activa Dins de termini
Subvencions Sobre subvencions adjudicades al CN Sallent. Estimada Dins de termini
Patrimoni Herències Estimada Dins de termini

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2024 11:47