Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, queixes o suggeriments

En aquest apartat et mostrem el recull de la gestió realitzada en relació amb les incidències, queixes o suggeriments rebuts per part de la ciutadania segons tipologia, nombre de peticions i si les incidències han estat resoltes.

Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2023)

Descarrega't l'arxiu en Excel

Recompte per tipus d'incidència/queixa/suggeriment

Àmbit N. Peticions Resoltes No resoltes
Sanitat 1 1 0
Comunicació 1 1 0
Animals 7 7 0
Trànsit 19 19 0
Parcs i zones verdes 36 36 0
Enllumenat públic 50 50 0
Urbanisme i via pública 98 98 0
Residus i recollida de voluminosos 48 48 0
Cultura i esports 2 2 0
Altres incidències 15 15 0
Total 277 277 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2023)

Recompte de Resolucions Resoltes
Estat peticions Nº peticions
Peticions resoltes 277
Peticions pendents de resoldre 0
TOTAL 277

 


Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2022)

Descarrega't l'arxiu en Excel

Recompte per tipus d'incidència/queixa/suggeriment

Àmbit N. Peticions Resoltes No resoltes
Sanitat 1 1 /
Comunicació 2 2 /
Animals 5 5 /
Trànsit 16 16 /
Parcs i zones verdes 33 32 1
Enllumenat públic 66 66 /
Urbanisme i via pública 87 85 2
Residus i recollida de voluminosos 261 261 /
Altres incidències 2 2 /
Total 473 470 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2022)

Recompte de Resolucions Resoltes
Estat peticions Nº peticions
Peticions resoltes 465
Peticions pendents de resoldre 3
TOTAL 468

 


Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebuts segons àmbits (2021)

> Descarrega't l'arxiu en Excel

Recompte per tipus d'incidència/queixa/suggeriment
Àmbit Nº peticions Resoltes No resoltes
Parcs i zones verdes 23 23 /
Residus i recollida de voluminosos 38 38 1
Comunicació 3 3 /
Enllumenat públic 29 29 /
Trànsit 3 3 /
Transport urbà 2 2 /
Urbanisme i via pública 75 74 1
Altres incidències 14 14 /
TOTAL 187 186 1

 

Relació d'incidències, queixes o suggeriments resolts i pendents (2021)

Recompte de Resolucions Resoltes
Estat peticions Nº peticions
Peticions resoltes 186
Peticions pendents de resoldre 1
TOTAL 187

 


Llistat d'incidències, queixes o suggeriments rebudes segons àmbits (2020)

> Descarrega't l'arxiu en Excel

Recompte per tipus d'incidència/queixa/suggeriment
Àmbit Nº peticions Resoltes No resoltes
Parcs i zones verdes 10   1
Residus i recollida de voluminosos 5 5 /
Comunicació 1   /
Trànsit 4   /
Urbanisme i via pública 66 65 1
Altres incidències 5   /
TOTAL 91 89 2

 

 

Relació d'incidències, queixes o suggeriments resoltes i pendents (2020)

Recompte de Resolucions Resoltes
Estat peticions Nº peticions
Peticions resoltes 89
Peticions pendents de resoldre 2
TOTAL 91
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-02-2024 08:54