S'allarga el termini per sol·licitar els programes 3, 4 i 5 del Fons Next Generation

Última revisió 05-12-2023 13:46
05/12/2023

Es podran demanar fins al 30 de juny de 2024 inclòs.

El passat 1 de desembre la Generalitat de Catalunya va publicar la resolució de la modificació de les bases de la convocatòria de:

  • Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis).
  • Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges)
  • Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació)

Entre les modificacions, destaca la pròrroga del termini de les subvencions dels tres programes, que finalitzen el 30 de juny de 2024, inclòs.

Es poden demanar bestretes

D’altra banda, es modifica la possibilitat de dotar de bestretes a les persones destinatàries, que ara podran sol·licitar el següents avançaments de diners:

  • el 50% de la subvenció atorgada un cop iniciades les obres,
  • el 30% de la subvenció, quan les obres estiguin assolides en un 80% i s’hagi efectuat el pagament de com a mínim el 50% del cost total,
  • el 20% restant s’abonarà un cop les obres estiguin finalitzades i la documentació justificativa hagi estat aportada.

Aquestes modificacions afecten exclusivament els programes 3, 4 i 5 del fons, i es resta a l’espera de la publicació de les modificacions del programa 1.

Sol·licitud condicional

Finalment, es recorda que prèviament es van modificar les bases, de manera que ara amb els programes 3 i 5, les persones interessades poden fer la sol·licitud condicional, amb la qual s’obté un atorgament de la subvenció prèvia i es fa una reserva de diners.

Això és rellevant en els casos en els quals la persona interessada necessita presentar el projecte de l’obra, però únicament disposa de la memòria. Amb aquest nou tràmit, es pot sol·licitar una resolució condicionada, en la qual un cop presentada la documentació, el tràmit serà acceptat amb la condició que es presenti la documentació restant en un termini màxim de 3 mesos a partir de l'endemà de la seva notificació.

Contacte amb l'Oficina de Rehabilitació i Habitatge

L’Ajuntament de Sallent compta amb l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge (OHR) de Sallent per tal d'informar i assessorar la població sobre les subvencions Next Generation.

Per fer front a la demanda d’aquestes subvencions, el consistori va decidir habilitar una oficina on es poguessin centralitzar tots els dubtes sobre la gestió i tramitació de les sol·licituds, així com conèixer quins programes existeixen i poder controlar els terminis de presentació.

Presencialment a l'Edifici el Salt (carrer Cós, 20)

  • Dilluns, dimarts, dijous i divendres: matins de 10.00 a 14.00 h 
  • Dimarts tarda: de 15.00 a 18.30 h

Recomanem demanar cita prèvia per evitar esperes i aglomeracions.

Contactar-hi telemàticament

  • Per telèfon al 610 47 04 46
  • Mitjançant correu electrònic a habitatge@sallent.cat