Convocatòria del Ple Municipal Ordinari 12 de maig de 2021

Última revisió 23-08-2021 10:05
12/05/2021

El Ple es farà telemàticament, pots seguir-nos a partir de les 19.00 h a través de diferents canals.

Orde del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 10 de març de 2021.
 1. Acord de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals.
 2. Proposta modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts individuals per a l’adquisició de llibres de text, per a la realització d’activitats extraescolars i transport vinculat a l’escolarització, per a famílies amb necessitats socioeconòmiques pel curs 2020/2021.
 3. Proposta aprovació inicial de les bases reguladores per la concessió d'ajuts individuals per l'adquisició de llibres de text, per a la realització d'activitats extraescolars i de transport vinculat a l'escolarització, per a famílies amb necessitats socioeconòmiques.
 4. Proposta aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per impulsar l'emprenedoria al municipi de Sallent i obrir convocatòria pública per presentar les sol·licituds.
 5. Proposta d’aprovació modificació del conveni entre l’Ajuntament de Sallent i “Telefònica Móviles España, S.A.” (actualment Telxius Torres España, S.L.U., per a la instal·lació d’una estació-base de telefonia al Serrat del Xipell.
 6. Aprovació del Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i 28 municipis del Bages per a l'execució d'actuacions del projecte "Bages, Treball, Talent i Tecnologia 2021-22".
 7. Proposta canvi de nom Sala 1 de l’Espai Cultural Fàbrica Vella pel nom Sala Jordi Fàbregas.
 8. Proposta aprovació inicial de la Modificació Puntual núm.12 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal pel reajustament d'alineacions i rasants i el reconeixement de la realitat física existents a les finques del carrer Estació núm.6-8 de Sallent.
 9. Proposta adhesió carta de denúncia i peticions de millora del servei bancari.
 10. Proposta d’adhesió al Pacte contra la segregació escolar.
 11. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Sallent Cabrianes i Cornet sobre el Centre Catòlic Sallentí.
 12. Moció que presenta Fem Poble pel desenvolupament del tren comarcal al Bages.
 13. Moció que presenta Fem Poble per a la implantació d’energies renovables de manera planificada i respectant el territori.
 14. Seguiment i control.
 15. Precs i Preguntes.