Convocatòria del Ple Municipal Ordinari del 11 de novembre de 2020

Última revisió 23-08-2021 10:06
07/11/2020

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari del dia 09 de setembre de 2020.
 2. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari del dia 27 d'octubre de 2020.
 3. Donar compte de l'aprovació de la liquidació de l'exercici 2019.
 4. Proposta d'aprovació de l'estat de Procediment de xifres de la Diputació de Barcelona corresponent a la revisió del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020.
 5. Proposta designació d'un nou jutge de pau titular i/o substitut.
 6. Proposta aprovació minuta del conveni per a l'execució del projecte “recuperem la memòria popular de la vinya i el vi".
 7. Proposta modificació moció relativa a l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
 8. Moció presentada per Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet referent al Pla de Futur pel Casc Antic de Sallent.
 9. Moció per a reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.
 10. Seguiment i Control.
 11. Precs i Preguntes.