La residència municipal busca netejador/a, cuiner/a i ajudant/a de cuina

Última revisió 14-05-2024 08:39
14/05/2024

La residència municipal Sant Bernat ofereix tres llocs de treball com a netejador/a, cuiner/a i ajudant/a de cuina a jornada completa.

Personal de neteja/bugaderia. Requisits:

  • Coneixements de llengua catalana equivalents al nivell bàsic (A2), comprensió oral, el qual es valorarà amb l'entrevista.
  • En cas que l’aspirant no tingui la nacionalitat espanyola es valorarà el coneixement de la llengua castellana, pel que fa a l’expressió oral, en el moment de l'entrevista.
  • Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents.
  • Tenir la nacionalitat d'aquells estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'estat espanyol.
  • Tenir entre 16 i l'edat màxima de jubilació forçosa.

Cuiner/a i ajudant/a de cuina. Requisits:

  • Formació com a manipulador d’aliments
  • Coneixements de llengua catalana equivalents al nivell bàsic (A2), comprensió oral, el qual es valorarà amb l'entrevista.
  • Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents.
  • Tenir la nacionalitat d'aquells estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'estat espanyol.
  • Tenir entre 16 i l'edat màxima de jubilació forçosa.

Les persones interessades poden enviar el seu CV a través del correu sll.rrhh@sallent.cat