En què consisteix aquest model?

 

Es tracta d'un model de recollida de residus amb contenidors tancats per a la matèria orgànica i la fracció resta i que només poden obrir-se amb una targeta electrònica. Aquesta targeta és entregada a la ciutadania, juntament amb un kit de material, per tal que pugui separar els residus orgànics de la resta (on llencem els residus que ja no es poden reciclar i que van a parar a l’abocador). S'haurà de dipositar als contenidors corresponents, mitjançant la targeta electrònica, el dia que pertoca.

Els residus orgànics es podran dispositar cada dia de la setmana al contenidor marró. Pel que fa a la fracció resta (o rebuig) només es podrà dipositar els dilluns o bé els dijous al contenidor gris.

Amb aquests canvis i la identificació d’usuari, s’aconsegueixen uns canvis d’hàbits que fan augmentar de forma molt important els índexs de recollida selectiva.

Això vol dir que la ciutadania s’acostuma a separar molt millor els residus a casa seva, els diposita al contenidor que toca i, per tant, una part molt important d’aquests residus que abans acabaven a l’abocador ara es poden reciclar, valoritzar i convertir-los en nous materials.

Altres municipis com Rajadell, Balsareny i dos barris de Sant Fruitós de Bages ja han implementat aquest sistema, amb èxit de dades, i Sallent ho farà a partir de finals de març de 2022.

 

 

 

Per què un sistema amb contenidors tancats?

L’objectiu és incrementar la recollida selectiva als municipis del Consorci del Bages per a la gestió de residus que participen en aquest sistema.

Actualment el municipi de Sallent només separa correctament al voltant del 30% dels residus que genera, és a dir, gairebé el 70% dels residus que generen els veïns i veïnes es destinen al contenidor de la resta.

La normativa europea estableix percentatges de reciclatge molt més elevats pels propers anys:

Percentatges-objectiu de reciclatge fins al 2035

Any %
2020 50
2023 55
2025 60
2035 65

 

Els residus que dipositem a la resta tenen com a destí final el dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent. Portar els residus a l’abocador suposa una pèrdua de recursos materials i econòmics, ja que les taxes d’entrada de residus a l’abocador s’incrementaran cada any.

Objectius a assolir

  • Incrementar el % de recollida selectiva fins a un 70%
  • Millorar la qualitat dels residus orgànics, amb menys del 5% d’impropis.
  • Reduir els impropis en el contenidor d’envasos, per sota del 25% d’impropis.
  • Reduir el 90% els residus voluminosos abandonats.
  • Incrementar un 30% l’ús del servei de deixalleries.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-02-2022 10:03