Subvencions instal·lacions fotovoltaiques

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió en règim de concurrència competitivitat per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges i petit comerç de Sallent.

L'acord, així com les bases es van exposar al públic durant el termini de 20 dies, del 25 de març al 23 d’abril de 2021, quedant aprovades definitivament sense presentació de cap reclamació ni al·legació.

En data 4 de maig de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria pública. S’adjunta anunci.

Per tant, del 5 de maig al 31 d’octubre de 2021 queda obert el període per presentar les sol·licituds per aquesta subvenció, omplint el model normalitzat adjunt i presentant-lo al registre d’entrada de l’Ajuntament (online o presencialment).

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts.

Bonificacions

Informa't de quines són les bonificacions a les quals pots optar accedint als enllaços següents:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-06-2021 09:45