Es presenta un projecte d'habitatge cooperatiu per a l'edifici de Bisbe Valls de Sallent

Última revisió 08-06-2021 10:00
28/05/2021

La cooperativa barcelonina La Dinamo Fundació i l’Ateneu Cooperatiu Catalunya Central presenten el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Sallent.

Serà a l’edifici situat al carrer Bisbe Valls i carrer Església de Sallent, entre la Plaça de la Pau i la Plaça Sant Antoni M. Claret. Aquest edifici és propietat de l’Ajuntament de Sallent, que en farà la cessió a la cooperativa.

El projecte és una aposta política que contribueix a la lluita pel dret a l’habi­tatge i que parteix de la voluntat de voler crear una nova cooperativa pròpia del municipi. Es tracta d’un edifici de tres plantes situat al nucli antic de la vila, actualment desocupat, i que serà rehabilitat de forma integral per dotar-lo novament d’ús d’habitatge. Es recuperen 18 habitatges actualment en desús, evitant una degradació més gran d’aquests i del seu entorn, augmentant el parc d’habitatge assequible, inclusiu i estable a Sallent, i mantenint la propietat  pública del sòl.

La Dinamo, la cooperativa encarregada de dur a terme el projecte, pretén con­tribuir a l’impuls i consolidació de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya, com a eina per a la transformació social i la defensa del dret a l’habitatge.

Durant aquests mesos, La Dinamo ha mantingut diferents reunions amb l’Ajuntament per explicar com es durà a terme la rehabilitació de l’edifici, quina serà la distribució dels habitatges i quins seran els ajuts i finançament previstos.

L’edifici comptarà amb 18 habitatges

La parcel·la compta amb un total de superfície construïda de 2000 m2 que es repartirà entre habitatges, espais comuns, espais comunitaris i locals comercials. El cost previst de la promoció és de prop de 2,5 milions.

La proposta que fa La Dinamo és rehabilitar l'estructura vertical i façanes i modificar la secció de la coberta per poder construir una tercera planta. En total, es planteja encabir-hi 18 habitatges repartits entre les tres plantes: 4 habitatges a la primera, 6 a la segona i 8 a la tercera en modalitat d’altell. La superfície de cada habitacle oscil·laria entre 46 i 98 m2.

La planta baixa estarà destinada als espais comunitaris conjuntament amb una part de la primera planta. L’edifici també disposarà d’un pati comú i d’una zona de locals comercials que gestionarà la cooperativa i que estaran destinats a activitat comercial, usos culturals i socials. L’objectiu és aconseguir un espai agradable, ampli i il·luminat.

La quota mensual serà variable segons el finançament que la cooperativa pugui aconseguir, i comptarà amb una inversió inicial per part dels socis i les sòcies.

Finançament

La Dinamo ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica per tal de comptar amb diferents línies de finançament. L’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet participarà amb una aportació entre 60.000 i 90.000 €. La nova cooperativa podrà presentar-se per a accedir als ajuts del Pla d’Estatal d’Habitatge i també altres ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

A més, des de fa temps s’està treballant per a la creació d’un Programa d’Ajuts específic de subvencions als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. La cooperativa preveu aconseguir part del finançament des de l’Institut Català de Finances i la Coop57, una cooperativa pionera en el finançament d’aquest tipus de projectes.

Propers passos

Pròximament es farà la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per a la cessió de l’edifici a través de la constitució d’un dret d’usdefruit per un període de 75 anys prorrogable 15 anys més. El 10 de juny a les 18.30 h es farà la presentació pública i es crearà una comissió de treball per tal de començar les sessions informatives amb les persones que hi estiguin interessades. Un cop s’aconsegueixi el 80% d’unitats de convivència inscrites, s’iniciarà la promoció.