Tècnic mig A2, personal laboral fix, Direcció Residència (Ref. 032021/RS-LFIX)

Selecció d’un/a tècnic mig com a personal laboral fix (adscripció provisional al lloc de treball de Direcció de la residència) mitjançant el sistema de concurs i entrevista per torn lliure inclòs en l’Oferta pública d’ocupació per l’any 2020.